วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ลุงหมั้น ทำหน้าที่พ่นทำลายเชื้อโรค

 จากการที่มีวัวป่วยตายในพื้นที่หมู่บ้าน ลุงหมั้น ถาคำ ในฐานะอาสาปศุสัตว์ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ให้ปรักษาแล้วแต่วัวก็ป่วยมานานแล้วก่อนที่เกษตรกรเจ้าของจะมาแจ้ง ทำให้ตายในวันต่อมาจึงแนะนำการฝังทำลายซากด้วยกลัวจะเป็นโรคระบาด ลุงหมั้น ได้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเล้าโรงเรือนและบริเวณรอบๆไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น