วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลุงหมั้นและป้าบาง ถาคำ ไปเป็นวิทยากรสอนทำเห็ดฟางแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ป่าซาง

 ลุงหมั้นและป้าบาง ถาคำ ไปเป็นวิทยากรสอนทำเห็ดฟางแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ป่าซาง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ วัดศรีดอนชัย ที่ทำการโรงเรียนผู้สุงอายุตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น