วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลุงหมั้นร่วมงานปรองดองสมานฉันท์

 ลุงหมั้น  และป้าบาง  ถาคำ นำผลผลิตการเกษตรจากสวนมาจำหน่ายในงานปรองดอง คืนความสุขให้ประชาชน ของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ที่จัดขึ้น ร หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

มีเห็ดฟางสวยๆมาโชว์ด้วย

โชว์ตั้งแต่เป็นดอกตูมจนบาน 

ยังไม่ทันวางก็แย่งกันชื้อคนละถุงสองถุงแล้ว

ลุงหมั้น รับหนังสือการเป็นสมาทฟาร์มเมอร์ (เกษตรกรปราดเปรื่อง)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น