วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2555

การแนะนำการนำเสนอผลงานให้ลุงหมั้น ถาคำ

 เมื่อ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ นายสุพล ปานพาน ปสุสัตวือำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนางพรพิมล ใจไหว ออกเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ของนายหมั้น ถาคำ เพื่อให้คำแนะนำในการนำเสนอผลงานเมื่อเจ้าหน้าที่กรรมการจากสำนักงานปศุสัตว์เขตมาประเมินผลการเป็นอาสาปสุสัตว์ดีเด่น ของปี ๒๕๕๕ ต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น