วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก การศึกษานอกโรงเรียน และครู-นักเรียนโรงเรียนห้วยขี้เหล็ก

ศูนย์เรียนรู้ของลุงหมั้น ถาคำ มีโอกาศต้อนรับ คณะครูจากการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเวียงชัย ที่นำโดยท่านผอ.วิทยา แสงคำมา มาเยี่ยมชมกิจกรรมเพราะเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา กศน.ในพื้นที่ประจำ
 และในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ศูนย์เรียนรู้ของลุงหมั้น ถาคำ ได้ต้อนรับน้องนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็กมา เยี่ยมชมกิจกรรม เรียนรู้จากประสบการณ์จริง นำโดยคณะครูและท่าน สจ.ปฏิภาณ นัยติ๊บ ที่ให้การสนับสนุนศูนย์เรียนรู้อย่างเต็มที่เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้ชุมชน
 ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก ,สจ.ปฏิภาณ,ลุงหมั้น
 สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ การทำน้ำยาเอนกประสงค์โดยกลุ่มแม่บ้านที่นำโดยป้าบาง ถาคำ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น