วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ลุงหมั้น ถาคำ ร่วมกับ อบต.ป่าซางอบรมการทำเห็ดฟาง

ลุงหมั้น ถาคำ ได้ประสานกับองคืการบริหารส่วนตำบลป่าซาง ของบประมาณมาอบรมกลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้านในเรื่องการทำเห็ดฟาง เป็นการให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ลดรายจ่าย อบรมที่ศูนย์เรียนรู้ของลุงหมั้น มีเกษตรกรมาอบรมจำนวน ๓๐ ราย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น