วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555

เยี่ยมมอบยาถ่ายให้ลุุงหมั้น

 เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำยาถ่ายพยาธิที่ได้รับบริจาคมาจาก บริษัท ยูดีเวท จำกัด ไปมอบให้นายหมั้น ถาคำ อาสาปศุสัตว์ประจำตำบลป่าซาง เพื่อแจกจ่ายให้สมาชิกกลุ่มเลี้ยงสัตว์ในตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย และได้เยี่ยมชมกิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ที่มีทั้งลูกผสมและประดูหางดำ สองแรงแข็งขัน ลุงหมั้น และป้าบาง ถาคำ ดูแลการเลี้ยงไก่พื้นเมือง


วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2555

การแนะนำการนำเสนอผลงานให้ลุงหมั้น ถาคำ

 เมื่อ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ นายสุพล ปานพาน ปสุสัตวือำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนางพรพิมล ใจไหว ออกเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ของนายหมั้น ถาคำ เพื่อให้คำแนะนำในการนำเสนอผลงานเมื่อเจ้าหน้าที่กรรมการจากสำนักงานปศุสัตว์เขตมาประเมินผลการเป็นอาสาปสุสัตว์ดีเด่น ของปี ๒๕๕๕ ต่อไป