วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556

มอบเวชภัณฑ์ให้กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านประชาร่วมใจเพื่อทำกองทุนยาสัตว์

   มอบเวชภัณฑ์ให้กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านประชาร่วมใจเพื่อทำกองทุนยาสัตว์             จากนโยบายกรมปศุสัตว์ให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มอย่างสมำเสมออย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้งนั้น ทำให้ได้ทราบปัญหาของเกษตรกรว่ายังมีไก่ที่เลี้ยงไว้ตายอยู่เป็นประจำในรายที่ขาดการเอาใจใส่เรื่อวัคซีนเวชภัณฑ์ เกษตรกรจะบอกว่าวัคซีนหายาก ยาก็ไม่มีเงินชื้อก็เลยปล่อยให้ตายไปเรื่อยๆจน หมดจนบางที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องบ่นว่าเวลาไก่ป่วย ตายไม่แจ้งประธานกลุ่มก็มี เป็นอาสาด้วยจะได้แก้ไขให้ปล่อยให้ตายแบบนี้แล้วจะเอาทุนที่ไหนมาแจกมาสนับสนุน มันต้องมีการพัฒนาบ้างอบรมให้ความรู้ก็อบรมหลายรอบเหลือแต่วิธีปฏิบัติที่ไม่ยอมนำไปปรับใช้  ย้ำอีกครั้งว่าถ้าเลี้ยงแบบเดิมก็จะมีผลผลิตแบบเดิมๆ ทำไมไม่ดูลุงหมั้น เป็นตัวอย่างไก่มีเพิ่มจำนวนได้ขายตลอด ป่วยก็รักษา บ้านก็อยู่ไกล้ชิดกันเรียนรู้กันได้  พอบ่นได้สมควรก็ถามหาแนวทางว่าจะช่วยปัญหานี้ได้อย่างไร จึงมาลงตัวว่าจะมีกองทุนยา วัคซีน อาหารสัตว์ ของกลุ่มขึ้น เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่มได้จัดหายารักษา ได้ทันเวลาไก่ป่วย ตาย ไม่ต้องรอหมอ แก้ไขเบื้องต้น เรื่องเล็กจะได้ไม่เป็นเรื่องงใหญ่ ตายตัวสองตัว ไม่ใช่ตายหมดเล้าแล้วมาบ่นให้หมอฟัง
   การส่งเสริมกลุ่มให้เข้มแข็งมันยากเหลือเกินสำหรับคนไทย แต่ละคนหลากหลาย เห็นแแก่ตัว ขาดการเสียสละ ถ้าวันไหนมีของฟรีมาแจกก็มากันครบ พอไม่มีประชุมแลกเปลี่ยนเฉยๆไม่มา พฤติกรรมแบบนี้ต้องเปลี่ยนแต่เปลี่ยนยากมาก ไม่เห็นประโยชน์ไม่ไห้ความร่วมมือ จะแก้อย่างไรกันดีครับ