วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556

ช่วยคลอดหมูลุงหมั้น


 ได้รับแจ้งจากลุงหมั้น ถาคำ อาสาปศุสัตว์ว่าหมูที่เลี้ยงไว้เกิดอาการคลอดยาก นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ของสำนักงานปสุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งได้เข้าไปช่วยคลอดให้ เสร็จแล้วเดินเยี่ยมสวนลุงหมั้น ที่มีอะไรมากมายแบบผสมผสาน ถ่ายภาพเก็บไว้ทำผลงานให้ลุงหมั้นด้วย เผื่อได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาดีเด่นในอนาคต
 เลี้ยงหมูสองตัวเป็นหมูแม่พันธุ์

 เลี้ยงไก่พื้นเมืองไว้หลายสิบแม่ มีลูกออกมาเยอะแยะ

 มีมุ้งกางให้ลูกไก่ป้องกันยุง แมลงรบกวน
 
เอาลูกไก่มาฝากแม่ไก่ที่กก เลี้ยงลูกได้ดี ช่วยให้อัตราการตายของลูกไก่ลดลง
 มีศาลาเรียนรู้ไว้อบรมเกษตรกรที่สนใจหรือจากหน่วยงานต่างๆที่จัดการอบรมได้ ๕๐ คน
 มีการเลี้ยงวัว ควายไว้อย่างละ ๒ ตัว 

 มีการปลูกกั่วเหลืองหลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเป็นการปลูกพืชหมุนเวียนบำรุงดิน
 เก็บฟางข้าวไว้ทำเห็ดฟาง
 ในสวนเงาะจัดเป็นโซนเลี้ยงไก่ประดู่หางดำพันธุ์แท้จาก ศบส.เชียงใหม่มีการเลี้ยงกบ เลี้ยงปลาดุก ในกระชัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น