วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เที่ยวดูของดี สวนป้าบาง ลุงหมั้น บ้านประชาร่วมใจ ในช่วงเดือนตุลาคม

เมื่อ วันนี้ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้มีโอกาสเยี่ยมสวนของป้าบาง ลุงหมั้น ถาคำ บ้านประชาร่วมใจ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  มีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่นการเลี้ยงควายเลี้ยงไก่พื้นเมือง เลี้ยงเป้ด เพาะเห็ดฟาง  นาข้าว บ่อปลา พืชผักผลไม้มากมายในพื้นที่ประมาณ ๑๖ไร่ เป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของตำบลป่าซางครับ


 
 




















วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลุงหมั้นและป้าบาง ถาคำ ไปเป็นวิทยากรสอนทำเห็ดฟางแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ป่าซาง

 ลุงหมั้นและป้าบาง ถาคำ ไปเป็นวิทยากรสอนทำเห็ดฟางแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ป่าซาง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ วัดศรีดอนชัย ที่ทำการโรงเรียนผู้สุงอายุตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย



วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลุงหมั้นร่วมงานปรองดองสมานฉันท์

 ลุงหมั้น  และป้าบาง  ถาคำ นำผลผลิตการเกษตรจากสวนมาจำหน่ายในงานปรองดอง คืนความสุขให้ประชาชน ของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ที่จัดขึ้น ร หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

มีเห็ดฟางสวยๆมาโชว์ด้วย

โชว์ตั้งแต่เป็นดอกตูมจนบาน 

ยังไม่ทันวางก็แย่งกันชื้อคนละถุงสองถุงแล้ว

ลุงหมั้น รับหนังสือการเป็นสมาทฟาร์มเมอร์ (เกษตรกรปราดเปรื่อง)

วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557

โรงเห็ดฟางของลุงหมั้น ถาคำ ทำใหม่

มีหญ้าแฝกปลูกกันดินพังทะลายด้วย
  โรงเห็ดฟางของลุงหมั้น ถาคำ ทำใหม่เพิ่มอีกหลังงานนี้เอาจริงลงทุนไปร่วมแปดหมื่น ล้มสวนแก้วมังกรออกไปส่วนหนึ่ง ล่าสุดรุ่นที่ผ่านมาทำน้ำหนักเห็ดได้ ๑๐๐ กว่ากิโลกรัม น่าจะเป็นตัวจักรสร้างรายได้อีกอย่างหนึ่งจากการนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาทำอาหารเลี้ยงเชื้อเห็ดฟาง เช่น  มูลควาย ฟางข้าว ผักตบชวา กลายเป็นของจำเป็นในการทำเห็ดฟาง ครบวงจร

โรงใหม่


เตาอบฆ่าเชื้อโรคก่อนเอาเชื้อเห็ดลง
ลงหมั้นกับผักต่างๆที่ปลูกไว้รอบบ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557

เยี่ยมสวนลุงหมั้น ถาคำ ครั้งที่๑/๒๕๕๗

 วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ อาสาปสุสัตว์ดีเด่น นายหมั้น ถาคำ แต่ไปไม่พบลุงหมั้นเนื่องจาดติดภาระกิจกองทุนหมู่บ้าน พบแต่แม่บ้านป้าบาง ถาคำ  เดินชมสวนและเก็บภาพกิจกรรมที่ลุงหมั้น กำลังดำเนินการขณะนี้มาเผยแพร่ครับ
คอกไก่เครือข่ายไก่ประดู่หางดำของลุงหมั้น เข้าท่าดีครับเหมือนที่กรมปศุสัตว์ออกแบบไว้


ลูกไก่ประดู่หางดำที่ลุงหมั้น นำมากกไว้หลังจากแม่ฟักออกมาแล้ว

มีกล่องเก่าๆให้ไก่เข้าไปหลบหนาวเวลากลางคืนไม่ต้องใช้หลอดไฟ ประหยัดดี

ฟางข้าวที่ทำได้ทั้งอาหารสำรองควายและ เชื้อเห็ดฟาง

โรงเรือนควายที่มีขี้ควายตากแห้งรอจำหน่ายเช่นกัน

ปลูกทุกอย่างที่กิน มีปลากินพืชไว้เป็นอาหารโปรตีนตลอด
 ผักสวนครัวที่มีการปลูกรอบสระน้ำ มีการปลูกหญ้าแฝกกันดินทะลายด้วยรอบๆสระ

ในสวนเงาะที่มีพ่อแม่พันธุ์ไก่ประดู่หางดำจำนวนหนึ่งปล่อยให้หากินแบบธรรมชาติ
มีกล้วยที่ตัดลงมาให้ไก่จิกกินเป็นอาหาร

แปลงทำเห็ดฟางกลางทุ่งนา

เลี้ยงกบในนากำลังจำศีล