วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557

เยี่ยมสวนลุงหมั้น ถาคำ ครั้งที่๑/๒๕๕๗

 วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ อาสาปสุสัตว์ดีเด่น นายหมั้น ถาคำ แต่ไปไม่พบลุงหมั้นเนื่องจาดติดภาระกิจกองทุนหมู่บ้าน พบแต่แม่บ้านป้าบาง ถาคำ  เดินชมสวนและเก็บภาพกิจกรรมที่ลุงหมั้น กำลังดำเนินการขณะนี้มาเผยแพร่ครับ
คอกไก่เครือข่ายไก่ประดู่หางดำของลุงหมั้น เข้าท่าดีครับเหมือนที่กรมปศุสัตว์ออกแบบไว้


ลูกไก่ประดู่หางดำที่ลุงหมั้น นำมากกไว้หลังจากแม่ฟักออกมาแล้ว

มีกล่องเก่าๆให้ไก่เข้าไปหลบหนาวเวลากลางคืนไม่ต้องใช้หลอดไฟ ประหยัดดี

ฟางข้าวที่ทำได้ทั้งอาหารสำรองควายและ เชื้อเห็ดฟาง

โรงเรือนควายที่มีขี้ควายตากแห้งรอจำหน่ายเช่นกัน

ปลูกทุกอย่างที่กิน มีปลากินพืชไว้เป็นอาหารโปรตีนตลอด
 ผักสวนครัวที่มีการปลูกรอบสระน้ำ มีการปลูกหญ้าแฝกกันดินทะลายด้วยรอบๆสระ

ในสวนเงาะที่มีพ่อแม่พันธุ์ไก่ประดู่หางดำจำนวนหนึ่งปล่อยให้หากินแบบธรรมชาติ
มีกล้วยที่ตัดลงมาให้ไก่จิกกินเป็นอาหาร

แปลงทำเห็ดฟางกลางทุ่งนา

เลี้ยงกบในนากำลังจำศีล