วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เที่ยวดูของดี สวนป้าบาง ลุงหมั้น บ้านประชาร่วมใจ ในช่วงเดือนตุลาคม

เมื่อ วันนี้ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้มีโอกาสเยี่ยมสวนของป้าบาง ลุงหมั้น ถาคำ บ้านประชาร่วมใจ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  มีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่นการเลี้ยงควายเลี้ยงไก่พื้นเมือง เลี้ยงเป้ด เพาะเห็ดฟาง  นาข้าว บ่อปลา พืชผักผลไม้มากมายในพื้นที่ประมาณ ๑๖ไร่ เป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของตำบลป่าซางครับ