วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557

โรงเห็ดฟางของลุงหมั้น ถาคำ ทำใหม่

มีหญ้าแฝกปลูกกันดินพังทะลายด้วย
  โรงเห็ดฟางของลุงหมั้น ถาคำ ทำใหม่เพิ่มอีกหลังงานนี้เอาจริงลงทุนไปร่วมแปดหมื่น ล้มสวนแก้วมังกรออกไปส่วนหนึ่ง ล่าสุดรุ่นที่ผ่านมาทำน้ำหนักเห็ดได้ ๑๐๐ กว่ากิโลกรัม น่าจะเป็นตัวจักรสร้างรายได้อีกอย่างหนึ่งจากการนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาทำอาหารเลี้ยงเชื้อเห็ดฟาง เช่น  มูลควาย ฟางข้าว ผักตบชวา กลายเป็นของจำเป็นในการทำเห็ดฟาง ครบวงจร

โรงใหม่


เตาอบฆ่าเชื้อโรคก่อนเอาเชื้อเห็ดลง
ลงหมั้นกับผักต่างๆที่ปลูกไว้รอบบ้าน