วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ขายไก่ประดู่หางดำให้กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านป่าสักงานตำบลดงมหาวัน

ลุงหมั้น ถาคำ กำลังคัดไก่ประดู่หางดำ เพื่อขายไก่ประดู่หางดำให้กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านป่าสักงานตำบลดงมหาวัน มีอาจารย์ไมตรี สอนขยัน  มาดูและคัดด้วยตนเอง

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ลุงหมั้น ทำหน้าที่พ่นทำลายเชื้อโรค

 จากการที่มีวัวป่วยตายในพื้นที่หมู่บ้าน ลุงหมั้น ถาคำ ในฐานะอาสาปศุสัตว์ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ให้ปรักษาแล้วแต่วัวก็ป่วยมานานแล้วก่อนที่เกษตรกรเจ้าของจะมาแจ้ง ทำให้ตายในวันต่อมาจึงแนะนำการฝังทำลายซากด้วยกลัวจะเป็นโรคระบาด ลุงหมั้น ได้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเล้าโรงเรือนและบริเวณรอบๆลุงหมั้น ถาคำ ร่วมกับ อบต.ป่าซางอบรมการทำเห็ดฟาง

ลุงหมั้น ถาคำ ได้ประสานกับองคืการบริหารส่วนตำบลป่าซาง ของบประมาณมาอบรมกลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้านในเรื่องการทำเห็ดฟาง เป็นการให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ลดรายจ่าย อบรมที่ศูนย์เรียนรู้ของลุงหมั้น มีเกษตรกรมาอบรมจำนวน ๓๐ ราย


วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก การศึกษานอกโรงเรียน และครู-นักเรียนโรงเรียนห้วยขี้เหล็ก

ศูนย์เรียนรู้ของลุงหมั้น ถาคำ มีโอกาศต้อนรับ คณะครูจากการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเวียงชัย ที่นำโดยท่านผอ.วิทยา แสงคำมา มาเยี่ยมชมกิจกรรมเพราะเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา กศน.ในพื้นที่ประจำ
 และในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ศูนย์เรียนรู้ของลุงหมั้น ถาคำ ได้ต้อนรับน้องนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็กมา เยี่ยมชมกิจกรรม เรียนรู้จากประสบการณ์จริง นำโดยคณะครูและท่าน สจ.ปฏิภาณ นัยติ๊บ ที่ให้การสนับสนุนศูนย์เรียนรู้อย่างเต็มที่เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้ชุมชน
 ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก ,สจ.ปฏิภาณ,ลุงหมั้น
 สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ การทำน้ำยาเอนกประสงค์โดยกลุ่มแม่บ้านที่นำโดยป้าบาง ถาคำ


วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556

มอบเวชภัณฑ์ให้กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านประชาร่วมใจเพื่อทำกองทุนยาสัตว์

   มอบเวชภัณฑ์ให้กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านประชาร่วมใจเพื่อทำกองทุนยาสัตว์             จากนโยบายกรมปศุสัตว์ให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มอย่างสมำเสมออย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้งนั้น ทำให้ได้ทราบปัญหาของเกษตรกรว่ายังมีไก่ที่เลี้ยงไว้ตายอยู่เป็นประจำในรายที่ขาดการเอาใจใส่เรื่อวัคซีนเวชภัณฑ์ เกษตรกรจะบอกว่าวัคซีนหายาก ยาก็ไม่มีเงินชื้อก็เลยปล่อยให้ตายไปเรื่อยๆจน หมดจนบางที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องบ่นว่าเวลาไก่ป่วย ตายไม่แจ้งประธานกลุ่มก็มี เป็นอาสาด้วยจะได้แก้ไขให้ปล่อยให้ตายแบบนี้แล้วจะเอาทุนที่ไหนมาแจกมาสนับสนุน มันต้องมีการพัฒนาบ้างอบรมให้ความรู้ก็อบรมหลายรอบเหลือแต่วิธีปฏิบัติที่ไม่ยอมนำไปปรับใช้  ย้ำอีกครั้งว่าถ้าเลี้ยงแบบเดิมก็จะมีผลผลิตแบบเดิมๆ ทำไมไม่ดูลุงหมั้น เป็นตัวอย่างไก่มีเพิ่มจำนวนได้ขายตลอด ป่วยก็รักษา บ้านก็อยู่ไกล้ชิดกันเรียนรู้กันได้  พอบ่นได้สมควรก็ถามหาแนวทางว่าจะช่วยปัญหานี้ได้อย่างไร จึงมาลงตัวว่าจะมีกองทุนยา วัคซีน อาหารสัตว์ ของกลุ่มขึ้น เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่มได้จัดหายารักษา ได้ทันเวลาไก่ป่วย ตาย ไม่ต้องรอหมอ แก้ไขเบื้องต้น เรื่องเล็กจะได้ไม่เป็นเรื่องงใหญ่ ตายตัวสองตัว ไม่ใช่ตายหมดเล้าแล้วมาบ่นให้หมอฟัง
   การส่งเสริมกลุ่มให้เข้มแข็งมันยากเหลือเกินสำหรับคนไทย แต่ละคนหลากหลาย เห็นแแก่ตัว ขาดการเสียสละ ถ้าวันไหนมีของฟรีมาแจกก็มากันครบ พอไม่มีประชุมแลกเปลี่ยนเฉยๆไม่มา พฤติกรรมแบบนี้ต้องเปลี่ยนแต่เปลี่ยนยากมาก ไม่เห็นประโยชน์ไม่ไห้ความร่วมมือ จะแก้อย่างไรกันดีครับ

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ลุงหมั้น และกรรมการหมู่บ้านพร้อมใจกันพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย

ลุงหมั้น ถาคำ และกรรมการหมู่บ้านพร้อมใจกันพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน

วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556

ลุงหมั้น ถาคำ รับเงินรางวัลอาสาปศุสัตว์ดีเด่น


เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๕ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบเงินรางวัลให้นายหมั้น ถาคำ ซึ่งเป็นเงินที่กรมปศุสัตว์โอนมาให้เพื่อเป็นรางวัลสำหรับอาสาปศุสัตว์ดีเด่น มีท่านสัสดีอำเภอร่วมเป็นสักขีพยานด้วย

บ่อก๊าซชีวภาพบ้านลุงหมั้น ถาคำ


ภาพกิจกรรมของลุงหมั้น ถาคำ ช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖


การเลี้ยงไก่พื้นเมือง โดยเฉพาะไกประดูหางดำ ทีลุงหมั้นเลี้ยงพอแมพันธุ์ไว้ในสวนเงาะ
การเลี้ยงปลอดโรคไข้หวัดนกตามแบบของกรมปศุสัตว์ มีรั้วรอบ
ไก่ได้อยูไกล้ชิดธรรมชาติ หาอาหารเองตามสวนและมีอาหารหมัก อาหารสำเร็จรูปเสริมช่วงหน้าแล้งขาดแคลนลูกประดูที่ฝากฟักแมไกพื้นเมืองที่กกเกงๆ และให้เลี้ยงตอจนแข็งแรงจึงแยกออกตามรุ่น
เลี้ยงวัวเลี้ยงควายไว้พอกำลัง เพือสร้างรายได้เสริม สร้างปุยมูลสัตว์ไว้ใส่สวน ใส่นา

ในทุ่งนาที่หลังเก็บเกี่ยวปลูกถั่ว เป็นการปลูกพืชหมุนเวียน รักษาระบบนิเวศน์ อนุรักษ์ดินไม่ให้เสื่อม
ใช้ฟางเป็นอาหารวัว ควาย และเพาะทำเห็ดฟาง 

รับรางวัลโล่อาสาปศุสัตว์ดีเด่น


บันทึกภาพร่วมกับอาสาปศุสัตว์ทั้ง ๙ เขต

นำเกษตรกรจากอำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมชมนิทรรศการและสัมมนาปศุสัตว์อินทรีย์ที่เชียงราย

เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกให้วิทยากร
เป็นตัวแทนเกษตรกรสานเสวนาการพัฒนาปศุสัตว์อินทรีย์ที่เชียงใหม่


ได้แสดงความคิดเห็นในส่วนของภาคเกษตรกรในการขับเคลื่อนปศุสัตว์อินทรีย์
ลุงหมั้นและกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านประชาร่วมใจต้อนรับอธิบดีกรมปศุสัตว์ในซุ้มนิทรรศการปศุสัตว์อินทรีย์ของจังหวัดเชียงรายดูงานที่เชียงใหม่ไนท์ชาฟารี