วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556

ภาพกิจกรรมของลุงหมั้น ถาคำ ช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖


การเลี้ยงไก่พื้นเมือง โดยเฉพาะไกประดูหางดำ ทีลุงหมั้นเลี้ยงพอแมพันธุ์ไว้ในสวนเงาะ
การเลี้ยงปลอดโรคไข้หวัดนกตามแบบของกรมปศุสัตว์ มีรั้วรอบ
ไก่ได้อยูไกล้ชิดธรรมชาติ หาอาหารเองตามสวนและมีอาหารหมัก อาหารสำเร็จรูปเสริมช่วงหน้าแล้งขาดแคลนลูกประดูที่ฝากฟักแมไกพื้นเมืองที่กกเกงๆ และให้เลี้ยงตอจนแข็งแรงจึงแยกออกตามรุ่น
เลี้ยงวัวเลี้ยงควายไว้พอกำลัง เพือสร้างรายได้เสริม สร้างปุยมูลสัตว์ไว้ใส่สวน ใส่นา

ในทุ่งนาที่หลังเก็บเกี่ยวปลูกถั่ว เป็นการปลูกพืชหมุนเวียน รักษาระบบนิเวศน์ อนุรักษ์ดินไม่ให้เสื่อม
ใช้ฟางเป็นอาหารวัว ควาย และเพาะทำเห็ดฟาง 

รับรางวัลโล่อาสาปศุสัตว์ดีเด่น


บันทึกภาพร่วมกับอาสาปศุสัตว์ทั้ง ๙ เขต

นำเกษตรกรจากอำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมชมนิทรรศการและสัมมนาปศุสัตว์อินทรีย์ที่เชียงราย

เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกให้วิทยากร
เป็นตัวแทนเกษตรกรสานเสวนาการพัฒนาปศุสัตว์อินทรีย์ที่เชียงใหม่


ได้แสดงความคิดเห็นในส่วนของภาคเกษตรกรในการขับเคลื่อนปศุสัตว์อินทรีย์
ลุงหมั้นและกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านประชาร่วมใจต้อนรับอธิบดีกรมปศุสัตว์ในซุ้มนิทรรศการปศุสัตว์อินทรีย์ของจังหวัดเชียงรายดูงานที่เชียงใหม่ไนท์ชาฟารี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น