วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

ทบทวนการจัดการการเลี้ยงไก่ กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านประชาร่วมใจ

เมื่อวันที่ ๒๔  เมษายน ๒๕๕๕ นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกปฎิบัติงานอบรมกลุ่มเเข้มแข็ง ในเรื่องการเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่บ้านประชาร่วมใจ ที่มีนายหมั้น ถาคำเป็นประธาน ที่ศูนย์เรียนรู้ของนายหมั้น


 รายชื่อสมาชิกกลุ่ม และจำนวนไก่ที่เลี้ยงแต่ละราย 
 ร่วมกันคิดแผนในการที่จะสร้างเป้าหมายการเลี้ยงการผลิตให้ดียิ่งขึ้น