วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ขายไก่ประดู่หางดำให้กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านป่าสักงานตำบลดงมหาวัน

ลุงหมั้น ถาคำ กำลังคัดไก่ประดู่หางดำ เพื่อขายไก่ประดู่หางดำให้กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านป่าสักงานตำบลดงมหาวัน มีอาจารย์ไมตรี สอนขยัน  มาดูและคัดด้วยตนเอง